Handover til Redd Barnas generalsekretær

Handover til Redd Barnas generalsekretær
Pressemelding i forbindelse med handover.
Gründer Lene Elisabeth Eide tar Birgitte Lange i hånda
I Uganda rapporterer halvparten av jentene å gå glipp av 1-3 skoledager hver måned, på grunn av menstruasjon. ​14. november 2019, overrekker Lene Elisabeth Eide fra Son, menskopper til Redd Barna som de skal bruke i sitt programarbeid.
I dag hindres jenter over hele verden fra å gjennomføre hverdagslige aktiviteter når de har mensen, fordi de mangler tilgang på sanitærprodukter som bind, tamponger eller menskopp. En menskopp er laget av medisinsk silikon, og er gjenbrukbar i opptil 10 år. Dette gjør menskoppen til et godt alternativ til engangsprodukter.
For å bidra til å dekke behovet for gode produkter til å håndtere menstruasjonen, donerer CleanCup ett produkt per solgte til Redd Barna. Redd Barna er i gang med et pilotprosjekt med CleanCup sine menskopper i Gulu, Uganda. Overrekkelsen av produktet var en markering av samarbeidet.
«Menstrual health management is not just about physical well-being. If a girl is unable to handle her period with dignity, it can affect her mental health. I believe it’s empowering to give girls a choice in what menstrual products to use. Through CleanCup I am able to provide the menstrual cup as an option.»
- Fra Lene Elisabeth Eide sin tale på overrekkelsen.
Den første uka i oktober i år, var 91 skolejenter, og én av deres nære, kvinnelige slektninger, med på undervisningen om menstruell helse og opplæringen i bruk av menskopp, og fikk utdelt hver sin CleanCup. Det er også gjort en innsats for å lære gutter, menn og resten av lokalsamfunnet om pubertet og menstruell helse, og disse aktivitetene har hatt godt oppmøte og engasjement.
“I could sleep without knickers, and I felt more freedom. I was playing at school and nobody was knowing that I was using the cup”
- Én av jentene som er med i pilotprosjektet i Gulu
“The girls will benefit a lot from the menstrual cup. I used to buy [sanitary products] for my wife, and it was too much”
– Health Worker
Skolejentene i Gulu skal følges opp, og resultater og tilbakemeldinger dokumenteres, før prosjektet skal skaleres opp.
 Back to blog