Koronavirus øker behovet for menstruasjonsprodukter

Koronavirus øker behovet for menstruasjonsprodukter

Jenter er ekstra sårbare i humanitære kriser. Diskriminering av jenter og kvinner forsterkes. Det er spesielt jenter og kvinner som lever i fattigdom eller under humanitære kriser som mangler informasjon, fasiliteter og tilgang på produkter som er effektive og trygge, når det kommer til menstruasjonshåndtering. 
 
Alt som allerede er vanskelig, blir vanskeligere under en humanitær krise. Det trengs mer vann, nå som alle må vaske hendene mer, og det er det jentenes oppgave å hente. Jenter og kvinner må pleie de som har blitt syke, man ser at vold i hjemmet øker, og siden offentlig transport står stille mange steder, kommer ikke kvinner seg på sykehuset for å føde. 
På toppen av dette, kommer den økonomiske krisen. Mange arbeidsplasser er stengt nå, eller så er arbeid utilgjengelig på grunn av portforbud. Da påvirkes naturligvis privatøkonomien; hva som handles inn, prioriteres hardt. I dette regnestykket er bind en urimelig økonomisk belastning for kvinner over hele verden. Spesielt i områder hvor slike sanitærprodukter allerede er utilgjengelige for mange på grunn av pris. 
I Uganda koster to pakker bind omtrent 7500 shilling (20 kr). Det tilsvarer omtrent en halv månedsinntekt for de som lever av jordbruk. På grunn av pandemien, er situasjonen enda verre nå. Mange butikker er utsolgt for sanitærproduktene. I Uganda er det ofte skolene som er sentrum for MHM(menstrual health management)-aktiviteter, og nå er de stengt.

I mangel på andre alternativer bruker jenter i Nord-Uganda alt fra tørre bananblader, til kluter og filler, som kan føre til infeksjoner. Nå samler grunnleggeren av CleanCup inn penger til sin samarbeidspartner, Redd Barna, for å bidra til at de kan kjøpe tøybind og såpe til noen av jentene. 

Problemene blir enda større


«Humanitære kriser forsterker alle problemene, da vil slike produkter være til enda større hjelp.», Ketil Vaas, hovedansvarlig i Norge for samarbeidsprosjektet med CleanCup.
For kr. 48 får man kjøpt inn de nødvendige produktene for to år til en jente, og 0,5 kg såpe. Redd Barna kjøper produktene lokalt, og deler dem ut til skolejenter i Nord-Uganda.

Alle jenter bør kunne ha mensen med verdighet. Det innebærer at alle jenter må ha tilgang på produkter for å håndtere sin menstruasjon, også under globale kriser. Sanitærprodukter burde være en selvfølgelig del av de fysiske krisepakkene som regjeringene mange steder deler ut, men dessverre er vi ikke kommet så langt, sier Lene Elisabeth Eide.

Kvinner rammes hardt av globale kriser. Tilgang på helt grunnleggende sanitære produkter burde ikke være nok et hinder. 
Back to blog