Den internasjonale mensdagen 2021

Den internasjonale mensdagen 2021

Tiden er inne for å kreve en bedre mens 

Du ville ikke vært født uten mensen og hormonsyklusen. Den biologiske kvinnens syklus er fantastisk; den er grunnlaget for alt menneskeliv. Likevel aksepterer vi at menstruerende lever med plager og smerter - enkelte til det punktet at de ikke kan ta del i utdanning og arbeidslivet. 

Det er den internasjonale menshygienedagen. Målet er at ingen, innen 2030, skal holdes tilbake av menstruasjon. Selv om vi burde markere dagen med paroler, bannere, tog og avisforsider, forbigås dagen i stillhet. 


Vi er langt fra målet om at ingen skal holdes tilbake på grunn av menstruasjonen

Globalt mangler 500 millioner menstruerende tilgang på produktene og fasilitetene de trenger for å håndtere mensen trygt og verdig. 

Koronakrisen har gjort det verre for mange. 

Men vi trenger ikke se utenfor Norges grenser for å finne eksempler på hvordan mensen fortsatt begrenser kvinner. Denne våren har flere norske kvinner, blant annet Kristiane Aateigen, kjent som instagrammeren Snillegucci, snakket høyt om endometriose. 

Den smertefulle sykdommen rammer 1 av 10 kvinner. Likevel er det fortsatt sånn at det i snitt tar 7 år å få diagnosen.

Norske kvinner har gode forutsetninger for å ha god helse. Likevel møter vi en rekke utfordringer på helsefronten. Historisk har sykdommer som i størst grad rammer menn, fått større oppmerksomhet enn sykdommer der kvinner er i flertall. Da mangler kunnskapen til å utrede og behandle tilstander som endometriose, adenomyose og menoragi. 

Flere av de med symptomene har betydelig fravær fra jobb eller skole. Det er et mysterium for meg hvordan en slik skjevdeling får fortsette når man ser på omkostningene, ikke bare for de enkelte kvinner, men for hele samfunnet. 

Menstruerende sviktes

Er det noe ting jeg har lært av 5 år som menskopp-gründer, så er det at kvinner ønsker å forstå sin egen kropp og syklus. Men informasjonen er ikke tilgjengelig, og det at kunnskapen mangler, handler ikke om at vi sov i naturfagen. Skolen, fastlegen og kulturen vår svikter. Vi betinges til å grue oss til å få mensen.

Vi aksepterer PMS, og ser på det som vårt lodd i livet som menstruerende. Premenstruelle smerter er vanlig, men ikke normalt. Det er ikke noe vi uten videre skal akseptere å leve med.

Jenter har fortalt meg om så sterke smerter at de har besvimt og blitt hentet av ambulanse - hvor de senere har opplevd å få kjeft av legepersonellet fordi det “bare” var mensen. Flere har blitt sendt hjem fra legevakta med en paracet og beskjed om å ta seg sammen. 

Mer kunnskap om syklusen og mensen, kan gi tryggheten som trengs til å kreve utredning og svar hos legen. 


Det er over 1,2 millioner kvinner i fruktbar alder i Norge. Vi skal ikke akseptere ubehagelige, utrygge mens-produkter. Vi skal ikke akseptere smerter som holder oss utenfor arbeidslivet, eller å avfeies av fastlegen. Vi skal ikke akseptere at mensen begrenser oss. 

Kunnskap er makt. Mer kunnskap om syklusen og mensen, kan gi tryggheten til å krever utredning og svar hos legen. Mer kunnskap gir makten til å leve godt med syklusen, ikke til tross for den.

Tiden er inne for å gi den makten til de menstruerende. 

Back to blog