Donasjoner til Uganda

Donasjoner til Uganda

"Det er ingen velutdannet befolkning som er fattig og det er ingen befolkning som ikke er utdannet som ikke er fattig..." - JK Galbraith

For mange jenter i land som Kenya, Etiopia, Sør-Sudan og Uganda, stopper livet opp når de får mennesker. En studie viser at skolejenter i Uganda i gjennomsnitt går glipp av 11 % av skoledagene på grunn av menstruasjon, og mange slutter helt på skolen når de får mennesker. Det er vanskelig å finne veien ut av fattigdom når man ikke har utdanning.

Dette er noe som jeg har et ønske om å bidra til. Med CleanC mennesker håper jeg å bidra til at jenter i andre deler av verden kan oppleve friheten til å gå uhindret på skolen, selv med.

Dermed var en av mine første prioriteringer da jeg startet CleanCup å finne en organisasjon som kunne ta imot donasjoner av CleanCups, og distribuere disse der de kunne være mest til hjelp. Jeg fant noen engasjerte ansatte hos Redd Barna , og vi har siden sommeren 2017 jobbet med å lage en plan for hvordan vi kan få inn CleanCup menskopp i programmene deres.

Jeg trodde det skulle være lettere å gi bort CleanCup ...

For å være ærlig så trodde det skulle være enklere å gjøre donasjoner, men det er en lang prosess å komme i gjengen. I samarbeid med Redd Barnas kontor i Uganda, var planen å starte et pilotprosjekt våren 2018. Å komme i gang har tatt lengre tid enn antatt, og nå ser det ut som at pilotprosjektet vil starte i byen Rumbek i Sør-Suden, den 1. august i år.

I løpet av piloten skal vi dokumentere utfordringer og resultater, og bruke dette til å vurdere hvordan CleanCup kan bidra til at jenter fortsetter på skolen og har mindre fravær. Med utgangspunkt i pilotprosjektet, skal vi vedta om og hvordan CleanCup kan være en del av Redd Barna sitt arbeid videre.

Både jeg og Redd Barna mener at CleanCup har stort potensiale, og tror det vil ha positiv innvirking på at jenter skal fullføre sin utdanning, så pilotprosjektet har vi store forventninger til. Alle CleanCups som er donert hittil går til pilotprosjektet. Resten av donasjonene spares opp, og gis vekk med en gang vi fortsetter arbeidet med å dele ut CleanCup menskopp til jenter som trenger det.

Jeg holder dere oppdatert på hvordan det går med pilotprosjektet så fort vi er i gjengen!

Bestill CleanCup

Tilbake til bloggen