Handover til Redd Barnas generalsekretær

Overlevering til Redd Barnas generalsekretær
Pressemelding i forbindelse med overlevering.
Gründer Lene Elisabeth Eide tar Birgitte Lange i hånda
I Uganda rapporterer halvparten av jentene å gå glipp av 1-3 skoledager hver måned, på grunn av menstruasjon. 14. november 2019, overrekker Lene Elisabeth Eide fra Son, menskopper til Redd Barna som de skal bruke i sitt programarbeid.
I dag hindrer jeg hele verden fra å gjennomføre hverdagslige aktiviteter når de har, fordi de mangler tilgang på sanitærprodukter som bind, tamponger eller menskopp. En menskopp er laget av medisinsk silikon, og er gjenbrukbar i opptil 10 år. Dette gjør menskoppen til et godt alternativ til engangsprodukter.
For å bidra til å dekke behovet for gode produkter til å håndtere menstruasjonen, donerer CleanCup et produkt per solgt til Redd Barna. Redd Barna er i gang med et pilotprosjekt med CleanCup sine menskopper i Gulu, Uganda. Overtrekk av produktet var en markering av samarbeidet.
«Menstruell helsebehandling handler ikke bare om fysisk velvære. Hvis en jente ikke er i stand til å håndtere mensen med verdighet, kan det påvirke hennes mentale helse. Jeg tror det er styrkende å gi jenter et valg i hvilke menstruasjonsprodukter de skal bruke. Gjennom CleanCup er jeg i stand til å gi menstruasjonskoppen som et alternativ.»
- Fra Lene Elisabeth Eide sin tale på overtrekkelsen.
Den første uka i oktober i år, var 91 skolejenter, og én av deres nære, kvinnelige slektninger, med undervisning om menstruell helse og opplæring i bruk av menskopp, og fikk utdelt hver sin CleanCup. Det er også gjort en innsats for å lære gutter, menn og resten av lokalsamfunnet om pubertet og menstruell helse, og disse aktivitetene har hatt godt oppmøte og engasjement.
«Jeg kunne sove uten truser, og jeg følte mer frihet. Jeg spilte på skolen, og ingen visste at jeg brukte koppen."
- Én av jentene som er med i pilotprosjektet i Gulu
«Jentene vil ha mye nytte av menskoppen. Jeg pleide å kjøpe [sanitærprodukter] til min kone, og det var for mye»
- Helsearbeider
Skolejentene i Gulu skal følges opp, og resultater og tilbakemeldinger dokumenteres, før prosjektet skal skaleres opp.
Tilbake til bloggen