Spleis for tøybind til skolejenter i Nord-Uganda

Spleis for tøybind til skolejenter i Nord-Uganda

Akkurat nå er tilgangen på trygg menstruasjonshåndtering viktigere enn noen gjeng!
Har du 48 kroner å avse? Da kan du hjelpe en skolejente med trygg menstruasjonshåndtering i to år, og samtidig styrke hennes tilgang på skolegang og utdanning. Bidrar du med 480 kroner, får 10 jenter produktene de trenger for en trygg menstruasjon.
  • For 48 kr. kan vi gi produkter og såpe til én jente
  • For 240 kr. kan vi gi produkter og såpe til fem jenter
  • For 480 kr. kan vi gi produkter og såpe til ti jenter
  • For 720 kr. kan vi gi produkter og såpe til femten jenter
Støtt spleisen

Behovet kort fortalt

 • Jenter og kvinner er ekstra sårbare under humanitære kriser
 • Akkurat nå mangler mange tilgang på grunnleggende sanitærprodukter som binder, enten fordi butikkene er utsolgt eller på grunn av urimelige høye priser
 • Da må de ty til improviserte løsninger, som tøyfiller eller tørre bananblader, som medfører og økt infeksjonsrisiko
 • For 48 kr. per jente, kan vi gi bort tøybind for to år og 0,5 kg såpe. Pengene går til Redd Barna Uganda, som kjøper produktene lokalt, og deler dem ut til skolejenter i Nord-Uganda.

Hvorfor er dette så viktig akkurat nå?


Jenter er ekstra sårbare i humanitære kriser, fordi diskriminering av jenter og kvinner forsterkes. Koronapandemien er ikke noe unntak. I en Redd Barna-studie fra Sierra Leone, fortalte nesten alle jentene som ble intervjuet, at de ble utsatt for voldelige og seksuelle overgrep i karantene under ebola. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er annerledes nå. Andre konsekvenser er økt kjønnsbasert vold, dårligere (eller ingen) tilgang på skole og mangel på helsehjelp.
Mensen holder allerede jenter over hele verden tilbake. Det er i landene hvor produkter som binder og tamponger er mest utilgjengelige, at jenter rammes hardest. Ofte er det høye priser som gjør at produktene er utilgjengelige. I Uganda koster to pakker bind omtrent 7500 shilling (20 kr). Det tilsvarer omtrent en halv månedsinntekt for jenter som Evaline, som sier hun til tider har brukt over halve inntekten på bind.
På grunn av pandemien, er situasjonen enda verre nå. De som har råd til å kjøpe sanitærprodukter, hamstre. De med lavere inntekt, sitter igjen uten tilgang på nødvendige produkter. Butikkene i distriktene er utsolgt. Mange skoler, som mange steder er sentrum for MHM(menstrual health management)-aktiviteter, er stengt. Verden står stille, mange arbeidsplasser er stengt, og da påvirkes naturligvis økonomien. Hva som håndteres inn, prioriteres hardt, og i dette regnestykket er bind en urimelig økonomisk belastning for kvinner over hele verden.

I mangel på andre alternativer bruker jentene alt fra tørre bananblader (på bildet), til kluter og filler, som kan føre til infeksjoner.
Alle jenter bør kunne ha mennesker med verdighet. Det er nødvendig for alle jenter å ha tilgang til produkter for å håndtere menstruasjonen, også under globale kriser.

Sanitærprodukter burde være en selvfølgelig del av de fysiske krisepakkene som regjeringene mange steder deler ut, men dessverre er vi ikke kommet så langt.

Hvorfor akkurat tøybind?I utgangspunktet jobber jeg med donasjoner av menskopper til jenter som trenger det. Menskoppen har mange fordeler over tøybind i land som Uganda, blant annet krever det mindre vann å vaske, og forårsake en mindre infeksjonsrisiko. Ulempen er at det tar lengre tid før det når jentene, fordi det krever god og grundig informasjon til mottakerne. Tøybindene er gjenbrukbare i opptil et år og kan dele ut, og det er dermed det beste alternativet i en hastesituasjon som denne.
At både CleanCup menskopp OG gjenbrukbare tøybind introduseres for jentene i Nord-Uganda, er positivt fordi de får friheten til å velge hvordan de vil håndtere sin mens. Den friheten har vi i mange vestlige land uten å tenke over hvor heldige vi er.
Bidrar du med 48 kroner, hjelper du en jente med menstruasjonsprodukter for de to neste årene. Hvor mange jenter klarer vi til sammen?

Hvordan gjennomfører dette?


Jeg har samarbeidet med Redd Barna om donasjoner av CleanCup menskopp s id 2017. Da jeg var i Uganda i forbindelse med prosjektet, knyttet jeg flere kontakter i Redd Barna Uganda. Det er de jeg nå har kontaktet, og spurt om de har mulighet til å tilrettelegge for utdeling av disse produktene. Det har de. Produktene kjøpes lokalt, og deler ut på skoler i Nord-Uganda hvor Redd Barna skal dele ut hjemmeskole-kits til elevene.
Kvinner rammes hardt av globale kriser. Tilgang på helt grunnleggende sanitære produkter bør ikke være nok og hindre.
5 % av pengene forsvinner til administrasjonsgebyret til Spleis.
Støtt spleisen
Tilbake til bloggen